Vertrouwen geven zonder handen schudden

  • door

Het blijkt een frictie, geen handen meer kunnen schudden. Vooral voor winkels waar persoonlijk contact met de klant heel normaal is. Op afstand met elkaar omgaan voelt niet alleen ongemakkelijk, handen schudden had een grote waarde in het koopproces. Het was een manier om vertrouwen te benadrukken. Corona creëert een nieuw normaal. Wat zullen de nieuwe manieren worden om vertrouwen te benadrukken?

Een zaak van vertrouwen

In de jaren ’90 kreeg ik als advies voor een slogan voor mijn winkel ‘Een Zaak van Vertrouwen’. Ik vond dat een nogal oubollige kreet. Maar het commerciële belang van signalen die vertrouwen geven ís groot. En dat belang is door de angst rondom Corona groter geworden. De consument zoekt dat vertrouwen nu zelfs op. Maken winkels voldoende duidelijk dat het ook nu vertrouwd is om bij hen te kopen?

Dichtbij is Vertrouwd

Koop lokaal is een kreet die veel weerklank vindt. En dat is niet alléén maar om steun te geven aan lokale ondernemers. Dichtbij is ook gewoon meer vertrouwd. Maar als we niet meer bang hoeven te zijn voor corona, gaat het dichtbij-is-vertrouwder-gevoel dan weer weg? Vermoedelijk niet, want het past binnen een grotere trend: de-globalisering. Dus een slogan zoals ‘vertrouwd dichtbij’ blijft van waarde.  

Transparant bedrijfsbeleid

Waar je er nu verstandig aan doet om duidelijk te maken wat jouw corona aanpak is, wordt transparantie over jouw gehele bedrijfsbeleid het nieuwe normaal. Transparantie geeft vertrouwen. Ik voorzie dat dit vaker onder ‘Over ons bedrijf’ op de website komt te staan. Openheid over sollicitatieprocedures, productieprocessen, afvalverwerking, etc. zal ook na corona verwacht worden. Zie als voorbeeld: https://www.coolblue.nl/c/gewoon-groen-en-vriendschappelijk-ondernemen.html 

Gecontroleerd zijn geeft vertrouwen

De overheid bepaalt nu de omgangsregels voor winkels. En controleert ook. Dat geeft vertrouwen. Zelfcontrole minder. Wij van WC Eend was een leuke kreet. Toen. Na corona zal het belang van goede keurmerken toenemen omdat dit antwoord geeft op vragen als “Is wat deze winkel levert wel te vertrouwen?” Keurmerken moeten zelf ook weer gecontroleerd worden. Vertrouwenwekkende controle wordt natuurlijk niet gedaan door organisaties die eigenlijk de belangen van de industrie dienen. Keurmerken moeten ook duidelijk maken wàt gecontroleerd wordt. Dat geeft vertrouwen. (meer lees je hier over bij de Raad van Accreditatie)

Contact leggen om te helpen

Adverteren in Corona-tijd is anders. Van Verkoopgericht naar We moeten elkaar helpen. Echt servicegerichte bedrijven waren die weg al ingeslagen. Ik denk dat het nieuwe normaal ook zal zijn dat je contact met jouw klant legt met de echte bedoeling hem te helpen. Zelfs als dit je direct nadeel oplevert in de vorm van bijvoorbeeld een goedkoper abonnement. Met proactieve servicecontacten win je vertrouwen.

Frictie in vertrouwen

Waar ik nog een frictie zie is dat bedrijven ‘vertrouwen’ invullen met slechts mooie woorden. Is er op die pagina ‘Over ons bedrijf’ wel een mogelijkheid om het verschil tussen de mooie woorden en de werkelijke dienstverlening door te geven?  

Voel jij je ‘blind’ voor fricties in jouw dienstverlening? Graag geef ik nog veel meer adviezen hoe je jouw (omnichannel) service kunt verbeteren. Bijvoorbeeld over wat een desastreus effect ongecoördineerd prijsbeleid tussen verschillende kanalen kan hebben op vertrouwen en daarmee jouw bedrijfsresultaat. Neem contact met me op!