Werken aan klanttevredenheid

Je onderscheiden met betere dienstverlening?

Veel bedrijven stellen de klant centraal. Maar wat betekent dat? Vaak wordt gewerkt vanuit het eigen gevoel hoe je zelf behandeld zou willen worden. Maar daarin verschillen wij. Bedrijven die succesvol zijn hebben een bredere visie op dienstverlening en pakken het gestructureerd aan. Dit werkmodel helpt: 

Compleet, Integraal en actiegericht!

Het Service Excellence model geeft een compleet overzicht van wat organisaties op orde moeten hebben  om een consistente en uitzonderlijke klantbeleving te bieden en daardoor enthousiaste klanten te realiseren. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor uw medewerkers en voor de cultuur van uw organisatie? Wat zijn de consequenties voor directie en leidinggevenden? En wat betekent het voor de inrichting van uw organisatie en de besturing ervan?

Het model helpt om verbanden te zien, om een diagnose van uw eigen organisatie te maken en om Service excellence beleid te ontwikkelen.

Hoe aan de slag?

Twee tools zijn inzetbaar:

Twee methoden om met je eigen organisatie aan de slag te gaan met het Service Excellence gedachtegoed:

Uitzonderlijke Klantbeleving is resultaat!

In het midden van het Service Excellence model staat:  Het ontwerpen en vernieuwen van een uitzonderlijke klantbeleving. Maar hoe doe je dat?Maar, hoe doe je dat? Zie: Value Proposition Design op mijn website